ویدئوی وبینار طراحی یک سرویس کاتالوگ در چند گام ساده

ویدئو وبینار بهینه سازی برای ارائه اپلیکیشن ها در اپ استور

ویدئوی وبینار آشنایی با نرم افزار شیرپوینت 2013 (SharePoint)

ویدئوی وبینار کاربردهای نوآورانه فناوری تشخیص رادیویی (RFID)