ویدئوی وبینار ایده پرداز عملگرا باشید

مدرس : محسن ارژنگ کسب و کار
30,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار ساخت سریع محصول استارتاپی (MVP)

ویدئوی وبینار تیم سازی استارتاپ ها

ویدئوی وبینار خلق و تدوين مدل كسب و كار نوآورانه