ویدئوی وبینار بازارهای سرمایه‌گذاری و اثرات خروج آمریکا از برجام

مدرس : مهدی کنعانی بورس سرمایه‌گذاری
59,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار پرسودترین فرصتهای سرمایه گذاری شخصی

ویدئوی وبینار ششم: خلق ایده‌های استارتاپی فینتک

ویدئوی وبینار پنجم: مدیریت سرمایه‌گذاری هوشمند