ویدئوی وبینار کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری

مدرس : دکتر شقایق ابوالمکارم مدیریت ارتباط با مشتری
20,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار