ویدئوی وبینار کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری

ویدئوی جلسه چهارم دوره آنلاین زنجیره ارزش CRM

ویدئوی وبینار مدیریاری با گیمیفیکیشن (4)

ویدئوی جلسه سوم دوره آنلاین زنجیره ارزش CRM