ویدئوی وبینار کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری

مدرس : دکتر شقایق ابوالمکارم مدیریت ارتباط با مشتری
20,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار داده کاوی و افزایش فروش به مشتریان

ویدئوی وبینار همسو سازی استراتژی مشتری و استراتژی شرکت