ویدئوی وبینار همسو سازی استراتژی مشتری و استراتژی شرکت

مدرس : دکتر فرشید عبدی مدیریت ارتباط با مشتری
15,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری