ویدئوی وبینار همسو سازی استراتژی مشتری و استراتژی شرکت

مدرس : دکتر فرشید عبدی مدیریت ارتباط با مشتری
15,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی جلسه سوم دوره آنلاین داده کاوی و تحلیل اطلاعات مشتریان

ویدئوی جلسه دوم دوره آنلاین داده کاوی و تحلیل اطلاعات مشتریان

ویدئوی جلسه اول دوره آنلاین داده کاوی و تحلیل اطلاعات مشتریان