ویدئوی وبینار همسو سازی استراتژی مشتری و استراتژی شرکت

ویدئوی جلسه چهارم دوره آنلاین زنجیره ارزش CRM

ویدئوی وبینار مدیریاری با گیمیفیکیشن (4)

ویدئوی جلسه سوم دوره آنلاین زنجیره ارزش CRM