ویدئوی وبینار بررسی پیامدهای اقتصادی تحریم ها بر بودجه دولت و صنایع بورسی

مدرس : محمد نوربخش بورس سرمایه‌گذاری

بخش دوم جلسه پنجم دوره آنلاین تحلیل بنیادی مقدماتی

بخش اول جلسه پنجم دوره آنلاین تحلیل بنیادی مقدماتی

جلسه ششم دوره آنلاین تحلیل بنیادی مقدماتی