ویدئوی وبینار مدیریت پروژه چابک استارتاپی

مدرس : مسعود بیگی کسب و کار
30,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئو گام اول کارگاه راه‌اندازی استارتاپ (آماده باش)

ویدئوی وبینار ایده پرداز عملگرا باشید

ویدئوی وبینار ساخت سریع محصول استارتاپی (MVP)