ویدئوی وبینار داده کاوی و افزایش فروش به مشتریان

مدرس : دکتر شقایق ابوالمکارم سایر مدیریت ارتباط با مشتری

ویدئوی جلسه چهارم دوره آنلاین داده کاوی و تحلیل اطلاعات مشتریان

ویدئوی جلسه سوم دوره آنلاین داده کاوی و تحلیل اطلاعات مشتریان

ویدئوی جلسه دوم دوره آنلاین داده کاوی و تحلیل اطلاعات مشتریان