ویدئو گام دوم کارگاه راه‌اندازی استارتاپ (بفهم چند چندی)

مدرس : مانوئل اوهانجانیانس کسب و کار
150,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئو گام سوم کارگاه راه‌اندازی استارتاپ (بزن از ساختمون بیرون)

ویدئو گام اول کارگاه راه‌اندازی استارتاپ (آماده باش)

ویدئوی وبینار مدیریت پروژه چابک استارتاپی