ویدئو گام دوم کارگاه راه‌اندازی استارتاپ (بفهم چند چندی)

ویدئوی وبینار تیم سازی و کار گروهی

ویدئوی وبینار شبکه سازی حرفه ای و پول ساز در کسب و کار

ویدئوی جلسه اول کارگاه آنلاین کسب و کار موفق