ویدئوی وبینار چرا داده کاوی منجر به فروش بیشتر می شود؟

جلسه دوم دوره آنلاین آموزش کار با نرم افزار مایکروسافت CRM

جلسه دوم دوره آنلاین چه کسی مشتری مرا دزدید

جلسه چهارم دوره آنلاین داده‌ كاوي و تحليل اطلاعات مشتريان