ویدئوی وبینار چرا داده کاوی منجر به فروش بیشتر می شود؟

مدرس : دکتر شقایق ابوالمکارم مدیریت ارتباط با مشتری

ویدئوی جلسه اول دوره آنلاین داده کاوی و تحلیل اطلاعات مشتریان

ویدئوی وبینار رایگان نرم افزار مایکروسافت CRM

ویدئوی وبینار داده کاوی و افزایش فروش به مشتریان