ویدئو گام سوم کارگاه راه‌اندازی استارتاپ (بزن از ساختمون بیرون)

ویدئوی وبینار تیم سازی و کار گروهی

ویدئوی وبینار شبکه سازی حرفه ای و پول ساز در کسب و کار

ویدئوی جلسه اول کارگاه آنلاین کسب و کار موفق