ویدئوی وبینار نرم افزار مایکروسافت CRM

ویدئوی جلسه اول دوره آنلاین زنجیره ارزش CRM

جلسه ششم دوره آنلاین آموزش کار با نرم افزار مایکروسافت CRM

جلسه چهارم دوره آنلاین چه کسی مشتری مرا دزدید