دوره آنلاین داده کاوی و تحلیل اطلاعات مشتریان (کل ویدئوها)

ویدئوی وبینار مدیریاری با گیمیفیکیشن (4)

جلسه چهارم دوره آنلاین چه کسی مشتری مرا دزدید

جلسه سوم دوره آنلاین چه کسی مشتری مرا دزدید