ویدئوی جلسه اول دوره آنلاین داده کاوی و تحلیل اطلاعات مشتریان

مدرس : دکتر شقایق ابوالمکارم سایر مدیریت ارتباط با مشتری
200,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار داده کاوی و افزایش فروش به مشتریان

ویدئوی وبینار رایگان نرم افزار مایکروسافت CRM

ویدئوی وبینار چرا داده کاوی منجر به فروش بیشتر می شود؟