ویدئوی وبینار آموزشی ورود و سرمایه گذاری در بورس

مدرس : مهندس مهدی جمشیدیان بورس سرمایه‌گذاری
40,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار سودآورترین فرصت های سرمایه گذاری و کارآفرینی نیمه دوم

ویدئوی وبینار بررسی پیامدهای اقتصادی تحریم ها بر بودجه دولت و صنایع بورسی

ویدئوی وبینار بازارهای سرمایه‌گذاری و اثرات خروج آمریکا از برجام