ویدئوی وبینار برنامه‎ریزی استراتژیک چابک و سریع

مدرس : سید احمد دلیری استراتژی
40,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار چگونه می توان به یک متفکر استراتژیک تبدیل شد؟

ویدئوی وبينار ارزيابي و تامين مالي طرحهاي دانش بنيان

ویدئوی وبینار نقشه راه استراتژیک: همراستاسازی بازار، محصول و تکنولوژی