جلسه اول دوره آنلاین داده‌ كاوي و تحليل اطلاعات مشتريان

مدرس : دکتر شقایق ابوالمکارم مدیریت ارتباط با مشتری داده کاوی
200,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی جلسه چهارم دوره آنلاین داده کاوی و تحلیل اطلاعات مشتریان

ویدئوی جلسه سوم دوره آنلاین داده کاوی و تحلیل اطلاعات مشتریان

ویدئوی جلسه دوم دوره آنلاین داده کاوی و تحلیل اطلاعات مشتریان