جلسه اول دوره آنلاین آشنایی با مفاهیم هوش کسب و کار و نرم افزار Power BI

ویدئوی وبینار مدیریاری با گیمیفیکیشن (5)

جلسه چهارم دوره آنلاین آشنایی با مفاهیم هوش کسب و کار و نرم افزار Power BI

جلسه سوم دوره آنلاین آشنایی با مفاهیم هوش کسب و کار و نرم افزار Power BI