ویدئوی وبینار الزامات اولیه جهت ایجاد ساختار مالی و حسابداری به روش استاندارد

ویدئوی جلسه دوم وبینار پیش‌بینی مالی برای استارتاپ‌ها

ویدئوی جلسه اول وبینار پیش‌بینی مالی برای استارتاپ‌ها

ویدئوی وبینار آشنایی با قراردادهای سرمایه گذاری