ویدئوی وبینار الزامات اولیه جهت ایجاد ساختار مالی و حسابداری به روش استاندارد

ویدئوی آشنایی با قراردادهای سرمایه گذاری

ویدئوی هنر جذب سرمایه برای استارتاپ‌ها از زبان فاندر زودفود

ویدئوی مدیریت پروژه چابک استارتاپی