ویدئوی وبینار آشنایی با ابزارهای روابط عمومی دیجیتال

ویدئوی وبینار آشنایی با اینباند مارکتینگ (Inbound Marketing)

ویدئوی وبینار کاربردی متقاعد سازی (تکنیک های حرفه ای فروش موفق)

ویدئوی جلسه دوم وبینار طراحی و اجرای کمپین روابط عمومی