ویدئوی وبینار استاد یار (1)

ویدئوی وبینار مهارت هدف‌گذاری اثر بخش

ویدئوی وبینار مهارتهای یادداشت برداری حرفه ای

جلسه دوم وبینارهای مهارت هدفگذاری اثربخش