ویدئوی وبینار نوآوری در کسب و کارهای فناورانه

ویدئو وبینار هک راه اندازی کسب و کار آنلاین - جلسه اول

ویدئوی وبینار استارتاپ به زبان یک فاندر ایرانی + هدیه ویژه

ویدئوی وبینار هنر جذب سرمایه برای استارتاپ‌ها از زبان فاندر زودفود