ویدئوی برنامه منتورتایم (قسمت اول)

مدرس : مانوئل اوهانجانیانس کسب و کار

ویدئو گام اول کارگاه راه‌اندازی استارتاپ (آماده باش)

ویدئوی وبینار مدیریت پروژه چابک استارتاپی

ویدئوی وبینار ایده پرداز عملگرا باشید