ویدئوی برنامه منتورتایم (قسمت اول)

مدرس : مانوئل اوهانجانیانس کسب و کار

ویدئوی وبینار تیم سازی استارتاپ ها

ویدئوی وبینار خلق و تدوين مدل كسب و كار نوآورانه

ویدئوی وبینار تست مامان (اعتبارسنجی ایده و گفتگوی موثر با مشتری)