ویدئوی وبینار ارزش گذاری استارتاپها

مدرس : سید محمد رضا فرحی کسب و کار مالی
35,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار ایده پرداز عملگرا باشید

ویدئوی وبینار ساخت سریع محصول استارتاپی (MVP)

ویدئوی وبینار تیم سازی استارتاپ ها