ویدئوی وبینار ارزش گذاری استارتاپها

مدرس : سید محمد رضا فرحی کسب و کار مالی
35000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار تیم سازی استارتاپ ها

ویدئوی وبینار خلق و تدوين مدل كسب و كار نوآورانه

ویدئوی وبینار تست مامان (اعتبارسنجی ایده و گفتگوی موثر با مشتری)