ویدئوی وبینار مدیریت عواطف و هیجانها

ویدئوی وبینار چگونه ايده‌هایی را كه در ذهن داریم، با كوچينگ عملی كنيم؟

ویدئوی وبینار استاد یار (1)

جلسه دوم وبینارهای مهارت هدفگذاری اثربخش