ویدئوی وبینار مدیریت عواطف و هیجانها

مدرس : شروین وکیلی مهارت های شخصی
15000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار رایگان شناخت توانایی ها و مدیریت آن در سازمان

ویدئوی وبينار مهارت های فن بیان در ارتباطات روزمره

ویدئوی جلسه پنجم دوره آنلاین مدیریت ذهن با هوش هیجانی