ویدئوی وبینار کاربردهای نوآورانه فناوری تشخیص رادیویی (RFID)

مدرس : مانوئل اوهانجانیانس اینترنت اشیاء سایر
10,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار طراحی یک سرویس کاتالوگ در چند گام ساده

ویدئوی وبینار آشنایی با نرم افزار شیرپوینت 2013 (SharePoint)