ویدئوی وبینار کاربردهای نوآورانه فناوری تشخیص رادیویی (RFID)

ویدئو وبینار بهینه سازی برای ارائه اپلیکیشن ها در اپ استور

ویدئوی وبینار طراحی یک سرویس کاتالوگ در چند گام ساده

ویدئوی وبینار آشنایی با نرم افزار شیرپوینت 2013 (SharePoint)