ویدئوی وبینار کاربردهای نوآورانه فناوری تشخیص رادیویی (RFID)

ویدئوی وبینار آموزش Pivot table در اکسل

رویداد آنلاین 87 جامعه آزاد رایانش ابری ایران در حوزه فناوری های محاسباتی (این جلسه: بلاکچین - بخش سوم)

ویدئوی وبینار کاربرد فناوری اینترنت اشیا در سلامت