ویدئوی وبینار پرستیژ در ارتباطات (بهبود ارتباط موثر، فراگیری تکنیک‌ها و مهارت‌های ارتباطی)

ویدئوی وبینار چگونه با نظم در کسب وکار موفق شویم؟

جلسه پنجم وبینارهای مهارت هدفگذاری اثربخش

ویدئوی جلسه چهارم مجموعه وبینارهای هک DNA رشد فردی