ویدئوی وبینار چگونه با نظم در کسب وکار موفق شویم؟

ویدئوی وبینار پرستیژ در ارتباطات (بهبود ارتباط موثر، فراگیری تکنیک‌ها و مهارت‌های ارتباطی)

ویدئوی جلسه چهارم مجموعه وبینارهای هک DNA رشد فردی

ویدئوی جلسه دوم مجموعه وبینارهای هک DNA رشد فردی