ویدئوی وبینار مدیریت دانایی

مدرس : شروین وکیلی مهارت های شخصی موفقیت
20,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار هوش عاطفی ـ هیجانی

ویدئوی وبینار مهارت تفکر خلاق

ویدئوی وبینار مدیریت اهداف و آرمانها