ویدئوی وبینار خلاقیت و نوآوری

مدرس : رضا رمضانی خورشید دوست خلاقیت و نوآوری
12,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار نقشه راه استراتژیک: همراستاسازی بازار، محصول و تکنولوژی