ویدئوی وبینار رایانش ابری: مفاهیم و بررسی های موردی

مدرس : مرتضی سرگلزایی جوان رایانش ابری
25,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار معرفی OpenShift به عنوان پلتفرم در رایانش ابری

ویدئوی وبینار ملزومات مهاجرت به رایانش ابری

ویدئوی وبینار مروری بر تکنولوژی های باند پهن