ویدئوی وبینار مهارت تفکر خلاق

مدرس : علی نقی قاسمیان نژاد مهارت های شخصی موفقیت
20,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار مدیریت اهداف و آرمانها

ویدئوی وبینار مدیریت دانایی

ویدئوی وبینار رایگان شناخت توانایی ها و مدیریت آن در سازمان