ویدئوی وبینار هنر متقاعد سازی

مدرس : علی نقی قاسمیان نژاد روانشناسی رفتاری
20,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار مدیریت زبان و نوشتن

ویدئوی وبینار مهارت های کاربردی غلبه بر استرس