ویدئوی وبینار نقشه راه استراتژیک: همراستاسازی بازار، محصول و تکنولوژی

ویدئوی وبینار آشنایی با گزارش نویسی نوین

جلسه چهارم دوره آنلاین آشنایی با مفاهیم هوش کسب و کار و نرم افزار Power BI

جلسه سوم دوره آنلاین آشنایی با مفاهیم هوش کسب و کار و نرم افزار Power BI