ویدئوی وبینار روشهاي خلق و غربال ايده ها و فرصتها برای استارتاپها

مدرس : مهدی کنعانی کسب و کار
25,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار ایده پرداز عملگرا باشید

ویدئوی وبینار ساخت سریع محصول استارتاپی (MVP)

ویدئوی وبینار تیم سازی استارتاپ ها