ویدئوی وبینار روشهاي خلق و غربال ايده ها و فرصتها برای استارتاپها

مدرس : مهدی کنعانی کسب و کار
25000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار تیم سازی استارتاپ ها

ویدئوی وبینار خلق و تدوين مدل كسب و كار نوآورانه

ویدئوی وبینار تست مامان (اعتبارسنجی ایده و گفتگوی موثر با مشتری)