ویدئوی جلسه اول کارگاه آموزشی آنلاین راه اندازی باشگاه مشتریان (پیشرفته)

ویدئوی وبینار آشنایی با اینباند مارکتینگ (Inbound Marketing)

ویدئوی وبینار کاربردی متقاعد سازی (تکنیک های حرفه ای فروش موفق)

ویدئوی وبینار آشنایی با ابزارهای روابط عمومی دیجیتال