ویدئوی جلسه اول دوره آنلاین مدیریت ذهن با هوش هیجانی

ویدئو وبینار مدیریت تعارض

ویدئوی جلسه چهارم مجموعه وبینارهای هک DNA رشد فردی

ویدئوی وبینار فرمول طلایی توانگری (معجزه) + سورپرایز ویژه سفر به ناخودآگاه