ویدئوی جلسه اول دوره آنلاین مدیریت ذهن با هوش هیجانی

مدرس : سهیل سهیلی مهارت های شخصی تکنولوژی تحول
120,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی جلسه پنجم دوره آنلاین مدیریت ذهن با هوش هیجانی

ویدئوی جلسه چهارم دوره آنلاین مدیریت ذهن با هوش هیجانی

ویدئوی جلسه سوم دوره آنلاین مدیریت ذهن با هوش هیجانی