ویدئوی وبینار تست مامان (اعتبارسنجی ایده و گفتگوی موثر با مشتری)

مدرس : مانوئل اوهانجانیانس کسب و کار
20,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار ایده پرداز عملگرا باشید

ویدئوی وبینار ساخت سریع محصول استارتاپی (MVP)

ویدئوی وبینار تیم سازی استارتاپ ها