ویدئوی وبینار تست مامان (اعتبارسنجی ایده و گفتگوی موثر با مشتری)

مدرس : مانوئل اوهانجانیانس کسب و کار
20,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار چگونه از ایده خود استفاده کنیم و اولین محصولمان را بفروشیم

ویدئو گام چهارم کارگاه راه‌اندازی استارتاپ (به وقت بازارگردی)

ویدئوی وبینار جرائم رایانه ای و نحوه طرح دعوا