ویدئوی وبینار ملزومات مهاجرت به رایانش ابری

ویدئوی وبینار معرفی OpenShift به عنوان پلتفرم در رایانش ابری

ویدئوی وبینار مروری بر تکنولوژی های باند پهن

ویدئوی وبینار ذخیره سازهای ابری؛ مفاهیم، ویژگی ها و استاندارها