ویدئوی وبينار ارزيابي و تامين مالي طرحهاي دانش بنيان

ویدئوی وبینار آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتری اثر بخش

ویدئوی وبینار کاربردی مدیریت و ارزیابی عملکرد (KPI)

ویدئوی وبینار مدیریاری با گیمیفیکیشن (6)