ویدئوی وبينار ارزيابي و تامين مالي طرحهاي دانش بنيان

مدرس : مهدی کنعانی استراتژی
25,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار برنامه‎ریزی استراتژیک چابک و سریع

ویدئوی وبینار چگونه می توان به یک متفکر استراتژیک تبدیل شد؟

ویدئوی وبینار نقشه راه استراتژیک: همراستاسازی بازار، محصول و تکنولوژی