ویدئوی وبینار آشنایی با نرم افزار شیرپوینت 2013 (SharePoint)

مدرس : مهدی علیزاده سایر
15,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار طراحی یک سرویس کاتالوگ در چند گام ساده

ویدئوی وبینار کاربردهای نوآورانه فناوری تشخیص رادیویی (RFID)