ویدئوی وبینار آشنایی با نرم افزار شیرپوینت 2013 (SharePoint)

ویدئو وبینار بهینه سازی برای ارائه اپلیکیشن ها در اپ استور

ویدئوی وبینار طراحی یک سرویس کاتالوگ در چند گام ساده

ویدئوی وبینار کاربردهای نوآورانه فناوری تشخیص رادیویی (RFID)