ویدئوی جلسه اول وبينار خلق کسب و کارهای زنجیره ای (فرانچایز)

ویدئوی وبینار آشنایی با اینباند مارکتینگ (Inbound Marketing)

ویدئوی وبینار تکنیک‌های متقاعدسازی در فروش بیمه‌های عمر

ویدئوی وبینار کاربردی متقاعد سازی (تکنیک های حرفه ای فروش موفق)