ویدئوی وبینار شناخت نیازهای واقعی مشتریان با کاربر پژوهی

مدرس : بیژن آریانا تجربه کاربری
30,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار