ویدئوی وبینار تیم سازی استارتاپ ها

مدرس : کاوه یزدی فرد کسب و کار
30,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئو گام اول کارگاه راه‌اندازی استارتاپ (آماده باش)

ویدئوی وبینار مدیریت پروژه چابک استارتاپی

ویدئوی وبینار ایده پرداز عملگرا باشید