ویدئوی وبینار مدیریت سرمایه‌گذاری هوشمند

مدرس : خلیل جلیلی فینتک وبینار همکار
30000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار ششم: خلق ایده‌های استارتاپی فینتک

ویدئوی وبینار پنجم: مدیریت سرمایه‌گذاری هوشمند

ویدئوی وبینار چهارم: تحلیلگری خبره مالی (CFA)