• Telegram
ایـ سمینار | اولین رسانه تخصصی وبینار و رویدادهای آنلاین در ایران

logo-samandehi

وبینار مدیریت زبان و نوشتن

توضیحات:

وبینار مدیریت زبان و نوشتن (Discourse Management) آخرین وبینار از دوره آنلاین کرند است. در این وبینار خواهید آموخت که چگونه بشنویم، صحبت کنیم و بنویسیم، ارتباط غیر زبانی برقرار کنیم و در نوشتن و گفتن خلاق باشیم.

وبینار مهارت تفکر خلاق

آمار و ارقام حاکی از آن است که به علت توجه دولت ها به مردم و افزایش رفاه عمومی متوسط طول عمر انسان در تمام دنیا افزایش یافته است. با این حال شواهدی در دست است که به ازای افزایش پیشرفت و رفاه بشر، احساس خوشبختی و داشتن حال خوب در او رشد نکرده است.

پوشش آنلاین اولین دوره مسابقات سخنرانی شریف (سخن‌سواران)

توضیحات:

خوب حرف زدن یکی از رموز نفوذ در دیگران است. هر کس به سهم خود چنان‌چه از اعتمادبه‌نفس و جرات و جسارت ذاتی برخوردار باشد می‌تواند برای‌ دیگران بنا به اوضاع روحی مخاطب صحبت نموده و مفید واقع گردد. نباید تصور نمود که استعداد سخن‌رانی فقط در دست عده معدودی وجود دارد بلکه هر کس با تمرین صحیح و داشتن معلومات نسبی و اطلاعات عمومی‌ قادر است نطق نماید؛ البته مشروط بر آنکه میل و اشتیاق این‌کار را داشته و در واقع آن‌را از روی اصول صحیح تعقیب نماید. چنانچه ویلسون یکی از روسای جمهور فقید آمریکا می‌گوید:"گوش دنیا برای جلب توجه باید غلغلک داده شود."

وبینار مدیریت کنش متقابل سازمانی

توضیحات:

وبینار مدیریت کنش متقابل فردی (Teamwork & co-operation) نهمین وبینار از دوره آنلاین کرنداست. در این وبینار به موضوعاتی همچون شاخصها و چارچوبهای فهم رفتار سازمان، تیم، گروه و سازمان، اهداف مشترک و قالبهای همکاری، بیانیه‌ی رسالت گروه، قوانین و نظامهای انضباط جمع و مدیریت، یاوری و فرهمندی پرداخته می شود.

Homeوبینارهاروانشناسی و علوم رفتاری برگشت به بالا
RizVN Login

تنظیمات قالب سایت


یکی از رنگ های دلخواه زیر را انتخاب نمایید

Body


رنگ پس زمینه

رنگ نوشته

رنگ لینک ها

تصویر پس زمینه

بخش بالایی


رنگ پس زمینه

عنوان افزونه ها

رنگ نوشته

رنگ لینک ها

تصویر پس زمینه

هدر


رنگ پس زمینه

عنوان افزونه ها

رنگ نوشته

رنگ لینک ها

تصویر پس زمینه

منوی اصلی


رنگ پس زمینه

عنوان افزونه ها

رنگ نوشته

رنگ لینک ها

تصویر پس زمینه

اسلاید شو


رنگ پس زمینه

عنوان افزونه ها

رنگ نوشته

رنگ لینک ها

تصویر پس زمینه

اسکرولر


رنگ پس زمینه

عنوان افزونه ها

رنگ نوشته

رنگ لینک ها

تصویر پس زمینه

فریم اصلی


رنگ پس زمینه

عنوان افزونه ها

رنگ نوشته

رنگ لینک ها

تصویر پس زمینه

بخش زیرین اسکرولر


رنگ پس زمینه

عنوان افزونه ها

رنگ نوشته

رنگ لینک ها

تصویر پس زمینه

بخش زیرین اسکرولر


رنگ پس زمینه

عنوان افزونه ها

رنگ نوشته

رنگ لینک ها

تصویر پس زمینه

منوی زیرین


رنگ پس زمینه

عنوان افزونه ها

رنگ نوشته

رنگ لینک ها

تصویر پس زمینه

بخش پایینی


رنگ پس زمینه

عنوان افزونه ها

رنگ نوشته

رنگ لینک ها

تصویر پس زمینه

رنگ پس زمینه

عنوان افزونه ها

رنگ نوشته

رنگ لینک ها

تصویر پس زمینه