• تصویری از پخش زنده اینترنتی همایش مدیران فناوری اطلاعات
  • پخش زنده اینترنتی پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات