ویدئوی وبینار مروری بر تکنولوژی های باند پهن

ویدئوی جلسه اول کارگاه آموزشی آنلاین راه اندازی باشگاه مشتریان (پیشرفته)

ویدئوی جلسه دوم کارگاه آموزشی آنلاین راه اندازی باشگاه مشتریان (پیشرفته)

ویدئوی جلسه سوم کارگاه آموزشی آنلاین راه اندازی باشگاه مشتریان (پیشرفته)

ویدئوی وبینار نقشه راه استراتژیک: همراستاسازی بازار، محصول و تکنولوژی

ویدئوی وبینار چگونه خودتان را بازاریابی کنید؟

ویدئوی وبینار آموزش گام به گام نگارش مقاله علمی-پژوهشی (ویژه داوطلبان آزمون دکتری)

ویدئوی وبینار هنر متقاعد سازی

ویدئوی وبینار مقدمه ای بر برندسازی شخصی (پرسونال برندینگ)

ویدئوی وبینار مهارت حل مسئله و تصمیم گیری

ویدئوی وبینار بازاریابی اینترنتی و خلق برند

ویدئوی وبینار چگونه خلاقانه فکر کنیم؟

ویدئوی وبینار ذخیره سازهای ابری؛ مفاهیم، ویژگی ها و استاندارها

ویدئوی وبینار روابط عمومی و نقش آن در خلق برند (وبینار اول)

ویدئوی وبینار جایگاه تبلیغات در توسعه برند (وبینار دوم)

ویدئوی وبینار بازاریابی اینترنتی و خلق برند (وبینار سوم)

ویدئوی وبینار قوانین 22 گانه برند ( وبینار چهارم)

ویدئوی وبینار قوانین جامع بازاریابی (وبینار پنجم)