ویدئوی وبینار شبکه سازی حرفه ای و پول ساز در کسب و کار

ویدئوی وبینار هک رشد اپلیکیشن های موبایل

ویدئوی وبینار راهکارهای فروش نرم‎افزار فروشگاهی در دوران رکود

جلسه اول دوره آنلاین آشنایی با مفاهیم هوش کسب و کار و نرم افزار Power BI

جلسه دوم دوره آنلاین آشنایی با مفاهیم هوش کسب و کار و نرم افزار Power BI

جلسه سوم دوره آنلاین آشنایی با مفاهیم هوش کسب و کار و نرم افزار Power BI

جلسه چهارم دوره آنلاین آشنایی با مفاهیم هوش کسب و کار و نرم افزار Power BI

ویدئوی وبینار روش های درآمدزایی به کمک وبینار

ویدئوی وبینار روابط عمومی دیجیتال چیست

ویدئوی وبینار بازاریابی و برندینگ در اینستاگرام

جلسه اول دوره آنلاین آموزش کار با نرم افزار مایکروسافت CRM

جلسه دوم دوره آنلاین آموزش کار با نرم افزار مایکروسافت CRM

جلسه سوم دوره آنلاین آموزش کار با نرم افزار مایکروسافت CRM

جلسه چهارم دوره آنلاین آموزش کار با نرم افزار مایکروسافت CRM

جلسه پنجم دوره آنلاین آموزش کار با نرم افزار مایکروسافت CRM

جلسه ششم دوره آنلاین آموزش کار با نرم افزار مایکروسافت CRM

ویدئوی وبینار چگونه یک طرح تجاری موفق بنویسیم

ویدئوی وبینار رموز راه اندازی شرکت حسابداری