ویدئوی وبینار استارتاپ به زبان یک فاندر ایرانی + هدیه ویژه

ویدئوی وبینار هنر جذب سرمایه برای استارتاپ‌ها از زبان فاندر زودفود

ویدئوی وبینار اصول راه‌اندازی استارتاپ در اروپا و فنلاند

ویدئوی وبینار هک رشد اینستاگرام

ویدئوی جلسه دوم وبینار پیش‌بینی مالی برای استارتاپ‌ها

ویدئوی جلسه اول وبینار پیش‌بینی مالی برای استارتاپ‌ها

ویدئوی وبینار نوآوری در کسب و کارهای فناورانه

ویدئوی وبینار هدف گذاری به روش OKR

ویدئو وبینار تجربه کاربری در پروژه های واقعی

ویدئوی وبینار قدرت اثربخشی محتوای دیداری بر مخاطب

ویدئوی وبینار الزامات اولیه جهت ایجاد ساختار مالی و حسابداری به روش استاندارد

ویدئوی وبینار آشنایی با قراردادهای سرمایه گذاری

ویدئوی وبینار تیم سازی و کار گروهی

ویدئوی وبینار شبکه سازی حرفه ای و پول ساز در کسب و کار

ویدئوی وبینار چگونه یک طرح تجاری موفق بنویسیم

ویدئوی جلسه دوم کارگاه آنلاین کسب و کار موفق

ویدئوی جلسه اول کارگاه آنلاین کسب و کار موفق

ویدئوی جلسه سوم کارگاه آنلاین کسب و کار موفق